+48 58 5582777

Stanowisko typu TWC 1500 AUTO
Wstecz

Nr katalogowy 60312 – zakres 400Nm

Nr katalogowy 60313 – zakres 1500Nm

 Kalibrator TWC Auto 400/ 1500Nm do automatycznego zadawania obciążenia podczas kontroli i kalibracji kluczy dynamometrycznych ręcznych (eliminacja czynnika ludzkiego podczas pomiarów) wg normy PN-EN ISO 6789-1:2017 i 6789-2:2017, zakres 0-1500Nm (w zależności od zastosowanego przetwornika momentu), gabaryty 620x330x1769 mm, waga 45kg, długość minimalna testowanego klucza 135mm, maksymalna 1500mm, pozycja testu horyzontalna. Współpraca z przetwornikami momentu obrotowego NORBAR.

Stanowisko typu TWC 1500 AUTO

Praca kalibratora całkowicie zautomatyzowana, program steruje silnikiem elektrycznym zadającym obciążenie. Informacje o postępie procesu oraz komendy czynności dla operatora (zmiany nastaw klucza) wyświetlane na sterującym ekranie dotykowym 10,1” LCD. Pełna statystyka, bazy danych, tworzenie i wydruk certyfikatów (między innymi język polski) zgodnie z PN-EN ISO 6789:2017. Świadectwo wzorcowania.

Funkcjonalne cechy systemu Norbar w zakresie wzorcowania (kalibracji) kluczy dynamometrycznych wg normy PN-EN ISO 6789-2:2017

 1. Automatyczne określanie wymaganych niepewności pomiarowych podczas testów:
  1. Odtwarzalność – określa zdolność precyzyjnej identyfikacji wartości momentu zakończenia obciążania klucza (wskazujące Typ I) oraz zdolność powrotu mechanizmu klucza do punktu początkowego po zmianie nastawy (nastawne Typ II)
  2. Geometria pokrętła narzędzia - grzechotki, sześciokątne lub kwadratowe pokrętła kluczy, w zależności od pozycji (orientacji kątowej) podczas pracy, mogą powodować różnice w odczytach uzyskiwanych wartości momentu obrotowego
  3. Geometria łącznika pomiędzy pokrętłem klucza i systemem pomiarowym – łączniki (sześciokątne, kwadratowe itp.) pomiędzy kluczem dynamometrycznym i systemem pomiarowym mogą być źródłem różnic odczytów wartości momentu obrotowego
  4. Punkt przyłożenia siły obciążającej narzędzie – działanie większości kluczy dynamometrycznych jest zależne od punktu przyłożenia siły obciążającej i przy jego zmianie uzyskujemy różne wartości osiąganego momentu obrotowego (bez zmiany nastawy klucza)
 2. Pomiar czasu trwania operacji obciążania narzędzia określony w normie wraz z komunikatorem, gdy nie został on zachowany, że pomiar będzie nieważny.
 3. Unikatowy system pozycjonowania klucza dynamometrycznego podczas testów zapewniający zachowanie prostopadłości klucza względem osi obrotu w celu wyeliminowania obciążeń skośnych w czasie trwania całego pomiaru.
JB International

ul. Miła 6D/1
81-549 Gdynia

+48 585582777
+48 730130500
+48 607880366

biuro@jbinternational.com.pl